Majlis Perbandaran Kajang
iMPKJ
Kongsi Fail Secara Online
eDokumen membolehkan anda berkongsi fail secara online dengan mudah. Asalkan anda ada akses ke Internet, anda boleh memuat-naik fail anda untuk dikongsi dengan kakitangan lain. Anda juga boleh menggunakan pelbagai jenis peranti untuk memuat-naik fail.
Dokumen Anda Selamat
Setiap dokumen yang dimuat-naik dijamin daripada dilihat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hanya mereka yang anda pilih sahaja yang boleh melihat serta memuat-turun fail anda. Mereka yang tidak berkenaan tidak boleh memuat-turun fail anda.
Carian Mudah Menjimatkan Masa
Anda boleh mencari dokumen yang dimuatnaik dengan membuat carian mudah. Hanya katakunci mudah diperlukan untuk mencari dokumen yang berkaitan. Anda juga boleh mencari secara “browsing” senarai dokumen yang boleh dilihat serta dimuat-turun.